Exeter St Thomas

21, Cowick Street, St Thomas, Exeter, Devon, EX4 1AL